אודות

עמותת מרכז חינוכי הזית - מס' עמותה 580515138

הוקמה בשנת 2009

העמותה מפעילה

בחינוך רגיל: מעונות יום וצהרונים.

בחינוך מיוחד: בתי ספר וגני ילדים.

היקף כספי בשנת 2017:  31,000,000

מס' מועסקים בעמותה: 520

בשנת הלימודים תשע"ח לומדים 1,010 ילדים  ב- 31 מוסדות חינוך.

1/10