מעון - אילוסטרציה.jpg

אילוסטרציה | מעון חדש

מנהלת: יאנה נואור

טלפון: 058-7007644

מעון תמר - אורנית

כתובת: 

סמל מעון: 4624

מפה - נגבה 3.jpg

המעון יפעל מתאריך 01.09.2022

רישום לשנת הלימודים