מעון - אילוסטרציה.jpg

אילוסטרציה | מעון חדש

מעון בהקמה
טלפון משרד: 072-2736201

מפה - נגבה 3.jpg

מעון הגפן - ברוכין

כתובת: השגב 15

סמל מעון: 100426

המעון יפעל מתאריך 01.09.2022

רישום לשנת הלימודים