top of page
מעון דובדבן.jpeg
מושב לשם.png

רישום לשנת הלימודים 

מעונות לשם - רשימת המתנה

הורים יקרים,
בכל המעונות ב'לשם' יש ועדות קבלה, 
לצורך התארגנות ובדיקה לפתיחת מעון נוסף, אנו מבצעים רישום מקדים לכל הילדים שלא נרשמו לוועדת הקבלה.

 

הרישום הינו לצורך איסוף נתונים ואין כל התחייבות לפתיחת מעון או לקבלת הילד למעון!

בטופס הרישום לבחור:
מעונות לשם - רשימת המתנה

bottom of page